Budownictwo i architektura

Uprawnienia budowlane – egzamin

Jeżeli pragniemy dostać awans w branży budowlanej, warto skorzystać z rozwiązania, jakim są uprawnienia budowlane. Są to uprawnienia, które umożliwiają prowadzenie samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania, jak też prowadzenia robót budowlanych. Takie uprawnienia można pozyskać wyłącznie i tylko poprzez zdanie pozytywnie obu części egzaminu organizowanego przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Egzamin na uprawnienia budowlane – to trzeba wiedzieć
Należy zaznaczyć że egzamin jest organizowany w całym kraju w tym samym czasie. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza to test, natomiast druga część, do której można przystąpić wyłącznie po pozytywnym zdaniu pierwszej, ma charakter egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną. Należy zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są wydawane w postaci decyzji administracyjnej komisji kwalifikacyjnej. Generalnie uprawnienia dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Ten zasadniczy podział dzieli się na szereg specjalności, w obrębie których możemy ubiegać się o dodatkowe uprawnienia budowlane. Do tych specjalności zalicza się specjalność architektoniczną, inżynieryjną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną. W obrębie specjalności instalacyjnej odróżnia się komunikacyjną, wentylacyjną, gazową, wodociągową, cieplną, kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną. Jednak uprawnienia w specjalności inżynieryjnej dzielą się na mostową, drogą, kolejową, wyburzeniową a także hydrotechniczną.

Zobacz także: uprawnienia budowlane.