Inne

Magazyn chemiczny

Substancje chemiczne, a w szczególności te wyjątkowo niebezpieczne muszą być składowane w odpowiednich warunkach. Warunki do przechowywania takich substancji są ściśle określone prawem, a wszystko po to, ażeby zmniejszyć ryzyko zagrożenia spowodowanego wydostaniem się takich substancji z opakowań i negatywnym oddziaływaniem poszczególnych składników na ludzi, zwierzęta i ich środowisko naturalne. Każda substancja chemiczna może stanowić potencjalne zagrożenie dla życia, w szczególności, kiedy mówimy substancji niebezpiecznej.

Chemikalia są przechowywane w specjalnych magazynach przystosowanych do składowania niebezpiecznych substancji. Magazyn chemiczny musi być przede wszystkim odpowiednią zlokalizowany, musi być także na bieżąco strzeżony i monitorowany, aby uniemożliwić dostęp osób niepowołanych. W takich magazynach wdraża się bardzo surowe procedury bezpieczeństwa mające na celu zagwarantowanie ochrony przechowywanego mienia a także wszystkich budynków i bez wątpienia zdrowia oraz życia ludzi. Firmy dysponujące materiałami chemicznymi mogą wynająć miejsce w takim magazynie i składować tam swoje produkty. Koszt składowania jest uzależniony od rodzaju substancji chemicznej, miejsca przez nią zajmowanego, a także od czasu składowania. Im więcej miejsca zajmują chemikalia i im dłużej są przechowywane, tym wyższy koszt będzie to generowało. Cena jest jednak za każdym razem ustalana osobiście w zależności od możliwości konkretnego magazynu. Każda placówka także inne wymagania i procedury, których powinno się się bezwzględnie trzymać.

Zobacz także: magazynowanie materiałów niebezpiecznych.