Kursy i szkolenia

Szkolenia z branży IT

Bootcamp to intensywny kurs nauki. Ludzie rozpoczynają szkolenie od wyboru języka programowania, którego chcą się uczyć. Następnie wybierają instytut edukacyjny, w którym mogą ukończyć szkolenie.

Zakończą szkolenie w instytucie wieloma metodami nauczania, które wykorzystują instrukcje na żywo i kursy on-line. Instytut edukacyjny zajmie się wszystkimi aspektami bootcamp — od zatrudniania instruktorów po dostarczanie całego sprzętu i materiałów programowych potrzebnych do szkolenia. Studenci uczestniczą w codziennych sesjach na żywo i kończą szkolenie egzaminem końcowym on-line. Po ukończeniu bootcampu znakomita większość ludzi ma trudności z samodzielną nauką programowania bez pomocy takiej metody nauczania, jak ta.
Bootcamp uczy wielu języków kodowania programowego równocześnie poprzez projekty grupowe i wykłady, zamiast wyodrębniać edukację w osobnych książkach albo kursach, ażeby użytkownicy mogli łatwo uczyć się we własnym zakresie. Studenci uczą się, jak pisać całe programy, zanim nauczą się pracować z poszczególnymi składniami języka i funkcjami, takimi jak zmienne, pętle i tablice. Ten sposób jest bardziej skuteczny niż samodzielna nauka, ponieważ bardzo szybko poprawia umiejętności użytkownika poprzez wwiercanie się w kodowanie, dopóki nie nauczą się wszystkich niezbędnych aspektów wielu języków równocześnie — zamiast zmuszać użytkowników do uczenia się wielu języków pojedynczo przez długi czas czasu. 
Podczas tego szkolenia ludzie uczą się podstaw konkretnego języka kodowania programowego. Ludzie mogą nauczyć się podstaw programowania poprzez bootcamp albo samodzielną naukę. Dodatkowo ludzie mogą zdecydować się na ukończenie bootcampu we własnejej okolicy albo wyprawa do innej lokalizacji. Podczas bootcampu ludzie uczą się wielu aspektów języków kodowania programowego w krótkim czasie.

Źródło informacji: kursy excel.