Prawo

Dla kogo odszkodowanie za internowanie?

Czy na ten moment można jeszcze z ogromnym skutkiem walczyć o odszkodowanie za represje komunistyczne i stalinowskie? Jak najbardziej tak, a pomocnym podmiotem podczas składania wniosku i dochodzenia prawdy a także zadośćuczynienia jest Kancelaria Adwokacka. W poprzednich latach sporo osób było internowanych i obarczonych represjami. Po latach okazywało się natomiast, że represje te były niesłuszne, czy też niezgodne z prawem.

W takim przypadku sąd w Polsce wydał sporo wyroków unieważniających, dzięki czemu dużo osób może ubiegać się o wysokie odszkodowanie za internowanie. Oczywiście, ażeby zacząć dochodzenie swoich praw powinno się złożyć wniosek do odpowiedniego organu. W tym przypadku jest to sąd, przez co Kancelaria Adwokacka może pomóc nam ze znakomitym skutkiem załatwić sprawę. Oczywiście w razie potrzeby fachowcy oferują również pomoc w kontekście unieważnienia starych wyroków, wydanych w czasach PRL. A unieważnienie przez Sąd Okręgowy wyroku, który został wydany między 01.01.1994 r. a 31.12.1989 r. jest konieczne do tego, ażeby starać się o odszkodowanie za represje komunistyczne w Polsce. Osoby, które musiały zmagać się z ostrymi sankcjami w PRL mogą zyskać zadośćuczynienie finansowe tu i w tej chwili. Oczywiście całość podlega bazie prawnej, dlatego też szanse na pozyskanie odszkodowania są naprawdę bardzo duże. Osoby represjonowane mogą starać się o odszkodowanie za internowanie osobiście bądź także poprzez uprawnione do tego podmioty. Może to być Minister Sprawiedliwości, osoba należąca do bliskiej rodziny czy też instytucje zrzeszające osoby dotknięte represjami prl.

Sprawdź tutaj: odszkodowanie za represje prl.