Budownictwo i architektura

Egzamin na uprawnienia budowlane

O ile pragniemy podwyższyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, warto inwestować w szkolenia a także kursy, między innymi tj. egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest kilka razy w roku przez polską izbę inżynierów budownictwa. Należy jednakże pamiętać, że nie każdy do tego egzaminu może podejść, ponieważ szczegółowe wytyczne zawarte są w nieomalże budowlanym.
Uprawnienia w branży budowlanej – jak zdobyć?
Przede wszystkim należy podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jednak w pierwszej kolejności należy sprawdzić wytyczne, które ustalone są w przepisach prawa budowlanego. Generalnie dotyczą one tytułu zawodowego kierunkowego, średniego lub wyższego, jak również stosownie długiego stażu w branży budowlanej, przykładowo w biurze projektowym albo na placu tworzenia. Jedynie osoby, które spełniają opisane wyżej wymogi, mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane, a więc zapisać na egzamin. Egzamin składa się z dwóch etapów. 1-szy to część pisemna, czyli test. Do drugiego etapu, czyli części ustnej, mogą podejść tylko osoby, które test zdały pozytywnie. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów otrzymujemy uprawnienia budowlane, które wydawane są przez komisję kwalifikacyjną. W praktyce jest to dokument uprawniający nas do wykonywania określonych prac technicznych trakcie prac budowlanych. Uprawnienia w biznesie budowlanej można dostać w obrębie określonej specjalności, na przykład instalacyjnej, w zakresie instalacji elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacyjnej, cieplnej albo telekomunikacyjnej.

Sprawdź: uprawnienia budowlane.