Dom i ogród

Zalety zamontowania ogrzewania podłogowego frezowanego

Istnieje wiele rozwiązań w ramach systemów grzewczych. Tradycyjnie są stosowane kaloryfery, natomiast cyrkulacja powietrza w takich pomieszczeniach sprawia, że można wydzielić strefy ogrzane w różnym stopniu. Przy tym niska wilgotność powoduje, że łatwo rozprzestrzenia się zarówno kurz jak i roztocza.

Jest to zjawisko szkodliwe dla zdrowia, w szczególności w przypadku osób z alergiami. Nowoczesnym sposobem na ogrzewanie domu jest tak zwane ogrzewanie podłogowe frezowane.
Ogrzewanie podłogowe – na czym polega?
Ogrzewanie podłogowe to system oparty na rurkach rozprowadzających ciepło, które są instalowane w podłodze. Odróżnia się dwa rodzaje instalacji w ramach tego systemu grzewczego, a mianowicie instalację wodną oraz suchą. W przypadku ogrzewania podłogowego wskazane jest, by używać materiały dobrze przewodzące ciepło, przykładowo wylewkę anhydrytową albo pianobeton. Najnowszym rozstrzygnięciem jest ogrzewanie podłogowe frezowane, które nie wymaga skuwania posadzek. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu techniki frezowania. W dodatku, frezowanie pod ogrzewanie podłogowe jest procesem szybkim i nie powoduje uwalnianie do powietrza pyłu powstającego w czasie prac. Frezowanie to zwyczajnie wycinanie rowków w już wylanej podłodze. W takich tunelach umieszcza się rury sytemu grzewczego i podłącza do źródła zasilania. Jest to więc forma, dzięki której nie powinno się skuwać całych podłóg, a po zamontowaniu rurek ponownie ich zalewać. To praktyczne rozwiązanie cieszy się zwiększającym się zainteresowaniem, ponieważ jest nie tylko i wyłącznie szybkie, niemniej jednak także bardzo funkcjonalne.
Dodatkowe informacje: ogrzewanie podłogowe frezowane.