Finanse i bankowość

Na czym polegają usługi biura aktuarialnego – sprawdź?

Aktuariusze to specjaliści z zakresu matematyki finansowej, którzy oferują usługi dotyczące wyceny np przedsiębiorstw czy też spółek. Pamiętajmy także o tym, że możemy liczyć na usługi tj. wycena marki, ale też wycena wartości niematerialnych i prawnych, a zatem na przykład takich jak relacje z klientami czy również posiadane przez dane przedsiębiorstwo patenty.
Usługi proponowane przez aktuariuszy – co warto mieć świadomość tego?
Głównie należy zaznaczyć, że są to usługi wykonywane w sposób rzetelny fachowy oraz terminowy.

Dotyczą między innymi wykonywania rezerw wykorzystanych na świadczenia dla pracowników, do których można zaliczyć między innymi odprawy emerytalne oraz rentowe, ale również świadczenia medyczne czy także przejazdowe. Warto mieć na uwadze o tym, że biuro aktuarialne świadczy też usługi w zakresie wykonywania wycen rezerwy wykorzystanych na naprawy gwarancyjne. Warto mieć na uwadze o tym, że podmioty, które sprzedają na przykład produkty długotrwałego użytku muszą wziąć pod uwagę koszty powiązane z naprawami wynikającymi z tytułu gwarancyjnego. Stąd też warto w takim wypadku powierzyć fachową wycenę takich rezerw. Dodatkowo korzystając z usług biura aktuarialnego możemy także liczyć na usługi tj. wycena spółki. Takie wyceny powinny być zlecane w głównej mierze w sytuacji sprzedaży lub także kupna, niemniej jednak też toczącego się procesu cywilnoprawnego czy także upadłościowego lub likwidacyjnego. Specjaliści z zakresu finansów opracowują także modele finansowe, jak także analizują między innymi projekty modernizacyjne.

Zobacz: wycena aktuarialna.