Inne

Jak odzyskać płynność finansową – restrukturyzacja

W sytuacji zagrożenia niewypłacalnością należy podjąć bezzwłocznie działania, które pozwalają zachować status prawny gospodarstwa rolnego albo innego podmiotu gospodarczego. W tym celu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, która zapewnia audyt prawny, finansowy a także organizacyjny gospodarstwa, jak również zaplanowanie a także wdrożenie odpowiednich działań restrukturyzacyjnych.
Jak uchronić się przed upadłością?
Głównie powinno się zaznaczyć, że działania restrukturyzacyjne są sposobem, by uchronić gospodarstwo rolne przed procesem upadłościowym.

Jest to metoda ochrony majątku. Warto też wspomnieć, że postępowanie restrukturyzacyjne obejmuje w głównej mierze negocjacje z wierzycielami, które dotyczą w głównej mierze umorzenia odsetek lub wydłużenia okresu spłaty zobowiązań finansowych. Zadaniem działań restrukturyzacyjnych jest przywrócenie płynności finansowej gospodarstwo rolnemu, dzięki zastosowaniu środków restrukturyzacyjnych. Pamiętajmy również, że doradztwo restrukturyzacyjne pozwala skorzystania z różnych form pomocy, które obejmują między innymi kredyty, dotacje, pożyczki czy subwencje. W pierwszej kolejności przeprowadzona jest szczegółowa analiza stanu finansowego gospodarstwa, co umożliwia określić dalszą strategię działania. Obejmuje to między innymi weryfikację dokumentów, takich jak umowy kredytowe, jak też umowy z partnerami biznesowymi. Dalszym etapem jest opracowanie strategii postępowania naprawczego. Pamiętajmy również, że do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego potrzebny jest poprawnie wypełniony wniosek z załącznikami.

Źródło: postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne.