Komputery i internet

Przechowywanie nośników informacji

Bezpieczeństwo danych firmowych wymaga przestrzegania kilku priorytetowych zasad, które dotyczą w głównej mierze regularnego wykonywania kopii zapasowych danych poufnych, jak również danych pochodzących z plików tekstowych, plików graficznych, arkuszy kalkulacyjnych czy kodów księgowych i rozliczeniowych. Należy pamiętać, że przechowywanie kopii zapasowych realizowane jest przez firmy działające na rynku usług bezpieczeństwa informatycznego.
Jak nie utracić danych firmowych?
Podstawowa zasada bezpieczeństwa mówi o tym, aby regularnie wykonywać kopie zapasowe danych, które nie mogą być utracone, ponieważ grozi to przykrymi konsekwencjami dla funkcjonowania firmy.

Jednakże samo wykonywanie kopii to za mało, ażeby uchronić się przed utratą istotnych dla funkcjonowania firmy danych oraz informacji. Konieczne jest jeszcze przechowywanie dysków twardych z danymi firmowymi, które powinno być realizowane przez profesjonalistów, a więc firmy, które gwarantują między innymi bezpieczny transport nośników informacji, jak także ich bezpieczne przechowywanie w sprawdzonych a także w prawidłowy sposób zabezpieczonych lokalizacjach. Wymagane jest to, ażeby kopie zapasowe przechowywane były w co najmniej dwóch różnorakich lokalizacjach, co w znaczący sposób zwiększa bezpieczeństwo danych firmowych. Co za tym idzie, przechowywanie kopii zapasowych warto powierzyć firmie, która zapewnia monitorowaną oraz całodobowo chronioną lokalizację. W dodatku, firmy oferujące takie usługi zajmują się też w archiwizacją danych elektronicznych oraz tych w wersji tradycyjnej.

Źródło informacji: przechowywanie dysków twardych.