Inne

W serwerowni musi być porządek

Nie jest teraz możliwe funkcjonowanie firmy bez posiadania komputerów , a ponadto dostępu do internetu. Obecność w sieci dała firmie kilka możliwości np.

reklamowania się, prostszego kontaktu z klientami. Jest również kilka usług, z których może korzystać przez internet. Do dyspozycji są również takie możliwości, jak chmura dla firm, gdzie ma możliwość trzymać ona różnorodne dane i posiadać do nich dostęp z dowolnego urządzenia, dającego sposobność kontaktowania się z internetem. Obecność w internecie postawiła jednakże przed firmą bezsporne wyzwania. Posiadanie stron internetowych i trzymanie różnych danych na nich wiąże się z obowiązkiem posiadania serwerów. Niekiedy wiąże się z tym budowa serwerowni, czyli własnych serwerów na potrzeby firmy. Powinno się też posiadać wówczas pracowników, którzy będą umieli je skonfigurować i zajmować się nimi. Firma musi wtedy zatrudniać informatyków. Inna możliwość to serwer dedykowany, obsługiwany przez inny podmiot. Kolejna sprawa i kolejne wyzwania, jakie mocno łączy się z obecnością firmy w internecie to bezpieczeństwo danych firmowych. To są dane niekiedy poufne, dane, do których nie powinna posiadać dostępu rywalizacja, to dane o klientach. Zagadnienie bezpieczeństwa jest bardzo rozległym. Nie można tego lekceważyć. Najłatwiej jest dla firmy, jeżeli już korzysta z fachowych usług IT. To kompleksowe usługi informatyczne, obejmują wszystkie wskazane tutaj zagadnienia, a również kilka innych równie bardzo istotnych. Na przykład tworzenie kopii zapasowych, to także jest zagadnienie, którego nie można pominąć.
Więcej informacji: relokacja data center.