Pozostałe

Kasowanie danych z dysków

W bardzo wielu przypadkach koniecznie trzeba pamiętać o tym, żeby dokumenty nie dostawały się w niepowołane ręce. Jest to niezbędne, bo wiele dokumentów zawiera takie treści, które mogłyby być wykorzystane przeciwko różnym osobom. Oprócz tego wiedza, jaką przekazują niektóre dokumenty, nie koniecznie musi być udostępniana, dlatego konieczna jest utylizacja dokumentów.

Projektuje się ją dzięki specjalnie do tego opracowanym urządzeniom. Oczywiście inaczej niszczy się dokumenty, które są w postaci papierowej, a inaczej takie, które zapisane są wyłącznie wersji elektronicznej. Jeżeli chodzi o niszczenie dokumentów papierowych, to wystarczy skorzystać z urządzenia, jakim jest niszczarka. Zasada jego działanie polega na tym, że dokument papierowy jest cięty na cienkie kawałki, co uniemożliwia poprawne jego odczytanie. W takie urządzenia wyposażone są wszystkie urzędy, instytucje i sporo firm. W ich przypadku niszczenie dokumentów to konieczność. Oczywiście takich dokumentów, które zniszczyć można z jakichś powodów. Nie niszczy się tych dokumentów, które są jeszcze istotne i z których się korzysta. Powszechnie stosowaną praktyką jest również niszczenie dysków twardych, jeżeli już znajdowały się one w urządzeniach, na których przechowywało się istotne dokumenty. Osoby, które znają się na odzyskiwaniu danych, są bowiem w stanie odzyskać je z dysku, wręcz o ile dane skasowano. Dlatego często, żeby zapobiec wyciekowi ważnych dokumentów, dyski twarde się niszczy. To zapobiega temu, ażeby osoby niepowołane nie miały dostępu do bardzo istotnych dokumentów.
Więcej: Niszczenie dysków twardych Łódź.