Marketing i reklama

Reklama w gazecie

Reklama prasowa obecna jest zarówno w codziennych gazetach, jak i w profesjonalnych czasopismach. żeby była ona skuteczna, niezbędna jest wiedza na zagadnienie tzw. środowiska prasowego. Znajomość rynku i jego odbiorców to podstawa, dzięki której można poprawnie wybrać rodzaj prasy dla danej reklamy i dotrzeć z nią do grupy najlepiej zainteresowanych osób.

Na rynku prasowym podstawowe znaczenie posiada częstotliwość ukazywania się dokładnie określonej pozycji. Gazety, czyli czasopisma codzienne , a dodatkowo periodyki (tygodniki, czasopisma czy kwartalniki) wyróżniają się między sobą zarówno formą wydania, jak i grupą czytelników.
Marketing prasowa chętnie korzysta z popularnych gazet, zarówno tych ogólnokrajowych, jak i regionalnych. Ichniejszym dobrą cechą jest szeroki zasięg , a ponadto szerokie grono czytelników. Minusem promocji zamieszczanej w takiej gazecie jest jednak dość niska jakość druku, krótkie życie egzemplarza , a ponadto relatywnie duża liczba reklam ukazujących się w jednym numerze.
Inną specyfikę posiadają już czasopisma, które docierają do ściślej określonych grup społeczeństwa. Ichniejszym kluczową dobrą właściwością jako miejsca na reklamę jest wysoka skuteczność komunikacji, genialna jakość druku , a dodatkowo długie życie egzemplarza. Innym plusem zastosowania promocji zamieszczanej w czasopiśmie jest możliwość dotarcia z przekazem do wyspecjalizowanej grupy odbiorców. Koszty przygotowania materiału do publikacji oraz dodatkowo samo umieszczenie reklamy są tu już znacznie wyższe niż w przypadku popularnych dzienników.